Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας


Αρχηγός : Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας Υπαρχηγός : Αντιστράτηγος  Αριστείδης  Ανδρικόπουλος  Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας : Αντιστράτηγος  Αριστείδης Ανδρικόπουλος 
Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου : Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης 
 Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων : Αντιστράτηγος  Ζαχαρούλα ΤσιριγώτηΓενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας : Αντιστράτηγος 


Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας : Αντιστράτηγος