Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.Θ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ


    Τηλεφωνικό Κέντρο 25210 22818 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210  23333

 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210 66920

 • Διοικητής 25230 22211
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25230 25500

 • Διοικητής   25240 22103
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25240 22103

 • Διοικητής 25220 22208  
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25220 22100

 • Διοικητής 25210 91203 
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210 91203

 • Διοικητής 25230 23501   
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25230 23500 

 • Διοικητής 25240 22033  
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25240 22208, 25240 22566

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

    Τηλεφωνικό Κέντρο 25510 66100

 • Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 25510 66250,25510 83456,25510 66252
    Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας 25510 66260,25510 83457

 • Διοικητής  25510 66290
 • Γραμματεία 25510 66293

 • Διοικητής  25510 66310
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 66300,25510 66340

 • Διοικητής  25510 66390,25510 37111
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 66397

 • Διοικητής  25550 31565
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 31224

 • Διοικητής  25510 41303
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 41203

 • Διοικητής  25540 20230
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 20236, 25540 22100

 • Διοικητής  25540 41234
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 41201

 • Διοικητής  25550 22100
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 23333

 • Διοικητής  25540 20240
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 20246

 • Διοικητής  25540 42179
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 42178

 • Διοικητής  25550 24591
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 24699

 • 25510 66380


 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 89314

 • Προϊστάμενος 25510 66252
 • Συντοντιστής - Αξιωμ. Υπηρεσίας 25510 66200ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ    


    Τηλεφωνικό Κέντρο 25520 22100

    Διοικητής   25520 81807,25520 22228
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81829

 • Διοικητής   25520 81808, 25520 29644
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81805

 • Διοικητής   25520 81809, 25520 27222
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81835

 • Διοικητής   25530 22238
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 22100 

 • Διοικητής   25560 31211
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25560 31222

 • Διοικητής   25560 41222
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25560 41244

 • Διοικητής   25530 25816
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 25811 

 • Διοικητής   25520 22204
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 22204 

 • Διοικητής   25520 31960
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 32005
 • Διοικητής   25530 20087
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 51694

 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 71521

  • Προϊστάμενος 25520 31960
  • Συντοντιστής - Αξιωμ. Υπηρεσίας 25520 31975   


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ   Τηλεφωνικό Κέντρο 25410 84100 , 25410 83200
 • Διοικητής    25410 84110
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 84116

 • Διοικητής    25410 84130
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 84138 
 • Διοικητής    25410 84120
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 84125 ,25410 84126

 • Διοικητής    25410 81222
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 81133

 • Διοικητής    25440 84718
 • Γραμματεία 25440 84721

 • Διοικητής    25440 24430
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25440 22122   Α.Σ. Αβδηρών Ξάνθης 25410 51222  

   Α.Σ. Ευλάλου 25410 41222

   Α.Σ. Σέλερου 25410 31188

   Α.Σ. Μύκης Ξάνθης 25440 22217

   Α.Σ. Λειβαδιτίου Ξάνθης 25420 68271

   Μεθοριακό Σημείο Αγίου Κωνσταντίνου Ξάνθης (Ε/Β/ Σύνορα)  25440 24430


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 2510 622200
 • Διοικητής    2510 622240
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622243,2510 622274
 • Διοικητής    2510 622253
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622263 , 2510 622264

 • Διοικητής    2510 622225
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622230

 • Διοικητής    25920 23333
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25920 23100

 • Διοικητής    25930 22122
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25930 22500

 • Διοικητής    25910 23333
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25910 22200

 • Διοικητής    2510 316854
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 316205

 • Τηλεφωνικό Κέντρο 25910 47300
 • Διοικητής    25910 53094
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25910 47300

 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622273, 2510 622243

   Α.Σ. Ορφανίου 25920 41111

   Α.Σ. Νέας Περάμου 25940 21111 

   Α.Σ. Λιμεναρίων Καβάλας 25930 51111 

   Θερινός Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Θάσου 25930 23111


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 25310 81000 ,
25310 83257 , 25310 22100

 • Διοικητής    25310 83210
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 83201


 • Διοικητής    25310 83230
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 83275


 • Διοικητής    25310 83220
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 83215


 • Διοικητής    25320 22000
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25320 22100  • Διοικητής    25310 61602
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 61202 • Διοικητής    25340 24701 
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25340 24700 • Διοικητής    25320 23665
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας  25320 23670   Α.Σ. Ιάσμου 25340 22251

   Α.Σ. Ν. Καλλίστης 25350 21201

   Α.Σ. Ξυλαγάνης Ροδόπης 25330 22203