Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δελτίο τύπου για συνάντηση Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ. με Γ..Γ. Δημόσιας Τάξης κο ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

 

 

 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :