Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Προσφορά για τα μέλη μας από το Πάρκο Αρπακτικών Ημερόβιων και Νυκτόβιων Πτηνών στην Αγορά Δράμας

 

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :